Voluntariat i solidaritat

beach-sand-sun-vacation-close-up-854

 

Ajudar i posar les teves capacitats al servei dels altres. La solidaritat es practica sense distinció de credo, sexe, raça, nacionalitat o afiliació política. La finalitat només pot ser l’ésser humà necessitat. Solidaritat és la qualitat de continuar unit amb altres en creences, accions i suport mutu, tot i sobretot, en temps difícils. Força, gent, vida, bé, caritat i amor són paraules relacionades amb la solidaritat.
Aquesta és la raó dels següents projectes de solidaritat i voluntariat:
– Ajuda a les persones que viuen al carrer, pobresa, violència de gènere, etc.
– Acompanyament i ajuda a la gent gran.
– Atenció a la dependència.
– Ajuda a les persones amb discapacitat.
– Col·laboració amb altres ONG: ADRA, SMILES, VICENTE FERRER.
– Respostes a situacions de risc, pobresa i exclusió social a l’Àfrica, l’Índia i Sud-amèrica.

Coneixes ADRA? Els orígens d’ADRA, Agència Adventista per al Desenvolupament i Recursos Assistencials, se situen aproximadament en la dècada de 1980. Però l’acció humanitària adventista és anterior. El 1918, just després de la Primera Guerra Mundial, un grup de voluntaris creients van establir un comitè d’ajuda a Europa a causa dels desastres produïts per la contesa. Els primers països que van rebre ajuda humanitària d’ADRA van ser: Bèlgica, França, Alemanya, Turquia, Egipte, Rússia i la Xina.
ADRA segueix participant de forma activa en situacions de catàstrofe o d’emergència.

Durant molts anys ADRA es va distingir per acudir de forma immediata allà on la tragèdia es presentava. Quan ocorrien desgràcies, terratrèmols, inundacions, incendis, guerres o qualsevol altre tipus de calamitat, ADRA i els seus serveis de socors arribaven amb sorprenent rapidesa al lloc de la catàstrofe. ADRA la continua duent a terme aquestes acció. Però, des de fa ja uns quants anys, ADRA participa de manera molt activa i amb molts recursos en la solució dels problemes econòmics dels països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.

ADRA està considerada pels organismes internacionals com una xarxa d’agències d’ajuda humanitària i de desenvolupament. És una ONG que està actuant en més de cent quaranta països. ADRA-Espanya és un d’aquests països en els quals es troba present.